...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އާލަވަބައި
ނ.
ދަނޑިބެރުގެ ލަވަބައެއް.
މިލަވަބައިގެ ފުމޭލަވަ ހެއްދެވީ މާވާގަނޑުވަރު ޙުސައިންދީދީ ކަމަށާއި ޖަހާލަވަ ހެއްދެވީ މާންދޫގެ މޫސާދީދީކަމަށް ބުނެއުޅެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ