...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އާލަތް
ނ.
މަސައްކަތްކުރަން ގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ތެރެއިން އެކަތި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހޮނުދަގަނޑު . ރޮނގުދަމާ ކަށިގަނޑު . ކަށިގަނޑު . ކަންވާރު . ކޮއިލު . އަތްޗަންފެށި . އަތްޗަންފޭށި . އުނދުން . ވާރޭމިނި . ދަތް . ތިލަފިހި . ގަޑި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ