...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އާލާ
ނ.
(1) ދިރޭގޮތް.
(2) ކުރިއަރަމުން އަންނަގޮތް.
(3) ރަނގަޅުވަމުން އަންނަގޮތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންމުށި . ހަންފީރު . ހަރުމަނިޔާ . ހުންބަލާ ކަށިގަނޑު . ރިގިނިކުރުން . ރޭޒަރު . ރޮދިއަޅާސަރަކަ . ބަރު . ބަރުނާމާޓަރު . ބަރުއުފުލުން . ބަޑި . ބުންނަރު . ބުރުމާ . ބޮޑުމަތާދަތި . ކަރިވާރު . ކަފުލޯދުންމާރި . ކުރަފަތް . ކެސެޓު . އާލަތްކުރުން . އާލާތްނެތި ކެޔޮޅެއްނުވާނެ . އޭރިޔާ . އޮޑިމޯ . ވަކަދެމުން . ވައިވަރު . ވައިތަރާދު . ވީޑިއޯ . މަގުތެޅުން . މާތްކަލާނގެ . މިޔުޒިކު ކުޅުން . މުގުދަރު . މެގެޒިން . ފަނދިރީމީހުން . ފަރުގާލު . ފަތްކަނޑާދަތި . ފާސްދޯރު . ފިތް . ފިލާ . ފުށްކަށި . ފުރޯ . ފެންފޮދާދިއުން . ފެންފޮދުއޮޑިކޮޅު . ދިރުން . ދިރުވުން . ދިއަފުރަސޫތާވުން . ތިލަ . ލަވަފުމުން . ގަލަން . ސަމުސާ . ސެޓު . ޓިއުބު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ