...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އާލާތް
ނ.
(1) މަސައްކަތެއް ކުރަންގެންގުޅޭ ސާމާނު.
(2) ނައުފަހަރާއި އޮޑިދޯނިފަހަރުގެ ވާވެލާވެލި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންމުށި . ހަންފީރު . ރިގިނިކުރުން . ރޮދިއަޅާސަރަކަ . ބަރު . ބަރުނާމާޓަރު . ބަރުއުފުލުން . ބޮޑުމަތާދަތި . ކަރިވާރު . ކެސެޓު . އާލަތްކުރުން . އާލާތްނެތި ކެޔޮޅެއްނުވާނެ . އޭރިޔާ . ވަކަދެމުން . ވީޑިއޯ . މިޔުޒިކު ކުޅުން . ފަނދިރީމީހުން . ސެޓު . ޓުރާންސިސްޓަރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ