...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އާލާތްކުރުން
މ.
(1) ފުރާދުއްވާ ބޮޑެތި އުޅަނދުފަހަރުގެ ރިޔަލަށް ގޮތް ހަދަން ތައްޔާރުކުރުން.
(2) މަޖާޒު:
ކަމަކަށް ތައްޔާރުކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އާލަތްކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ