...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އާގު
ނ.
(ބދ) އެކީ މުޅިހަށިގަނޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހޮޅި . ބަރުސޮރު . ބަޑިދޮރު . ބަޖަރާ . ބިރިކި . ބޯވިއްދާ . ބޯޓުދަތުރުކުރުން . ކުޑަހުޅު . ކޭޓު . މައިނާރު . މަޑުލުން ގުނަކުރުން . މޭލުބޯޓު . ދުންބޯޓު . ދުންލާދޮންކުރުން . ތޮރޮޕިޓޯ . ޑެރެގީ . ޓޭންކަރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ