...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އާގުބޯޓު
ނ.
މުދަލާއި މީޙުން އަރުވައިގެން އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ދަތުރުކުރާ، އިންޖީނުލީ ބޮޑެތި ބޯޓު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހޮޅި . ބަރުސޮރު . ބަޑިދޮރު . ބަޖަރާ . ބިރިކި . ކޭޓު . ޑެރެގީ . ޓޭންކަރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ