...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އާޑަފައި
ނ.
ހަނޑޫފަދަ އެއްޗެހި މިނަން މިންގަނޑެއްގެ ގޮތުގައި ގެންގުޅޭ އެއްޗެއް.
މިހުންނަނީ ދެވަރަކަށެވެ.
01 ނާޅި އެރޭވަރުގެ އެއްޗަކާއި 5 ނާޅި އެޅޭވަރުގެ އެއްޗެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ