...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އާޑަތޯޑަ
ނ.
ބޭހަށް ބޭނުންކުރާ ފިލާވެއްޔެއް.
މިއީ ގާތްގަނޑަކަށް ދެ މީޓަރަށް ހެދޭ ގަހެކެވެ.
މިގަހުގެ ފަތް ހުންނަނީ، ފުޅާކޮށް ދިގުކޮށެވެ.
ކުރިއަށް ހިމަކޮށް ތޫރިކޮށެވެ.
މިގަސް ހެދެނީ ގަސްބޮނޑިޔެއް ހެންނެވެ.
އެހެންކަމުން ފުޅަށް ބަގީޗާއެއްގެ ގޮތަށް ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތަށް މިގަހުގެ ހުރިހާ ބައެއް ބޭހަށް ބޭނުންކުރެއެވެ
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ