...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އާޖު
ނ.
(1ޢިވަޖު.) (2) އިހުޒަމާނުގައި އުޅުނު ކަމަށްބުނާ އިސްކޮޅުން މާދިގު މީހެއް.
މަޖާޒު:
(3) އާދައިގެ މީހުނަށްވުރެ ދިގުމީހާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހާއްދަފާއްދަ . އުޑިކިބަފިލުން . ފޭސްމުލޭރު . ދުނިޔެދަތުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ