...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އާޖުފާޖު
ނ.
(1) ދިޔަވަރު ހިކޭއިރު އަޅާއޮޔާއި ފޫދޭއިރު އަޅާއޮއި.
(2) ހޭޑިފޭޑި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހާއްދަފާއްދަ . އުޑިކިބަފިލުން . ފޭސްމުލޭރު . ދުނިޔެދަތުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ