...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިހަށް
ނ.
(1) ކުރިން.
(2) ބައެއް ފަހަރަށް.
(3) އިރުކޮޅަކު.
(4) އަދި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އިހިވެދާ . އުޅައްލީވެޔޮ . އުފެއްދުން . އުފެދުން . ވަށިބޭލުން . ވަރުލައި ގަންނަންޏާ ބޮޑު އިހާ ޖަހާނެއެވެ . ފުރަތަމަ . ގަދަބަދަވި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ