...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިހަކަށްދުވަސް
ނ.
(1) ކައިރި މާޒީ.
(2) މާގިނަ ދުވަސް ނުވާކަން ދޭހަކޮށްދިނުމަށް ބޭނުން ކުރާ ބަހެއް.
މިސާލު:
އޭނާ ފުރީ ދާދި އިހަކަށް ދުވަހުއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ