...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިހި
ކަށިފަޅާފައި ހުންނަ ދެނަރުވާ ހުރެއެވެ.
ނިގޫފަތް ހުޅުވާލައިފައި ހުންނައިރު ހީވާނީ ފަންކާއެއް ހެންނެވެ.
އިހި ޢާއްމުކޮށް އުޅެނީ ފަރުގާތަކުގެ ދަށުގަޔާއި ފަރުގައި ހެދިފައި ހުންނަ ހޮހަޅަތަކުގައެވެ.
(2) އޮޑިދޯނިފަހަރުގެ ބުޑުވަކުގެ މައްޗަށް ފުރަތަމަ އަޅާ ހުރަސް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންޑިޓައްކެނޑުން . ހަކި . ހަތްރީތި . ހިނދި ދަހަނގު ވުން . ހިނިވަރުނަ . ހިނިވަރުނަކުރެއްވުން . ހިނިވަރުނަވުން . ހިރުމަހުރަ . ހިރުމާރު . ހީސް . ހުންގާނުމޮއި . ހުރަސްއޮޅި . ނަބީކަލޭގެފާނު . ނައި . ނުނިޔަތް . ބަނޑުއިހި . ބަނޑުއިލި . ބިނދެލުން . ބުޑުހަކި . ކަފިވަޅު . ކުނބުތަން . ކެމްޕޭން . ކޮށިފިލާ . އަނދުންވަރުނަ . އައްތާރަފަނި . އަތްތޮޅުވުން . އިހިދަށުވަޑާން . އިހި . އިހިކުނޑި . އިހިކެނޑި . އިހިކެނޑުން . އިހިކޮނޑި . އިހިކޮނޑިމައްކާރި . އިހިމަޑޫ . އިންނަފަތް . އިންޖީލު . އޮއިއެޅުން . އޮއިދެމުން . ވަކުބޯމަޑޫ . ވައިހިނގުން . ވައިހިޔަނި . ވައިހިޔަނިފަށް . ވައިރިވެލި . ވައިރޯޅި . ވައިރޯޅިވެއްޓުން . ވައިބަލާ ފަތްގަނޑު . ވައިގަތުން . މަރެއްގެއެއްކޮޅުގައިހިފުން . މަތީފަނުގައި ހިފަންއުޅުން . މަސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ