...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިހު
ނ.
(1) ވޭތުވެދިޔަ ޒާމާން.
(2) މިހާރުގެކުރި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދުބަޑި . ހަނދޭގިރި . ހަނގު . ހަނގުންފަރާ . ހަނޑޫމުގުރާދަތި . ހަނާކުރިހަވާދު . ހަންގަނޑު . ހަރުބީއަށް ހިނގުން . ހަރުވުން . ހަރުފަތަށް އެރުން . ހަރުލުން . ހަބަރުބޭ . ހަޅަންގަޅިއްވުން . ހަކަވެޅާ . ހަވަރުކެނބު . ހަވަރުއޮޑި . ހަވޭލި . ހަތަރުހިތި . ހަތަރުފައިޖެހިގޮނޑި . ހަތަރުފަތިފޭލި . ހަތާވީސް ކިޔެވުން . ހަތި . ހަތްހެއްތި . ހަތްކޮޅު . ހަތްފިޔަވަޅުބެރު . ހަލަވެލި . ހަލާބަޑި . ހަސްކާ . ހަޝިޝް . ހާވިޔާ . ހާޑުކިއްލާ . ހިނގާޞަލަވާތް . ހިނޭ . ހިރިގައު . ހިރުއްދަފިލާ . ހިކިބިލަމަގު . ހިއްތަން ދޮރާށި . ހިތާނުވަޅު . ހިތިތޮރާ . ހުންގާނުވަކިގަނޑު . ހުންގުޅަ . ހުޅުވުން . ހުކުރު ހިނގުން . ހުކުރުބެރު . ހުކުރުފަނި . ހުއިފިލަނޑާ . ހުއްބު . ހުއްދަފަތާ ނިކުތުން . ހުއްދަފަތް . ހުދުކާފޫރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ