...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިހުން
މ.
(ސ) ހުނުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނޑޫމުގުރާދަތި . ހަޅަންގަޅިއްވުން . ހަތި . ހަޝިޝް . ހާޑުކިއްލާ . ހިނޭ . ހިކިބިލަމަގު . ހުދުކާފޫރު . ނަމާދުގެ . ނިދިމޯޅަ . ނީދަނޑި . ނޮޅުން . ރައިވަރުބައި . ރަތްފިތަލި . ރަތްތޮށި . ރީތިގަސް . ރެކިސާ . ބަރުފޯސް . ބައިންގަނޑު . ބަލިފައި . ބާކީ . ބުދުފައްޅި . ބުލެކްމޭލުކުރުން . ބޮނބިގަނޑުފުރުވުން . ބޯބޮޑުއާނި . ޅިޔައަކުރު . ކަށިއަރޮޅި . ކަނޑުކުލަ . ކަނޑުލަނޑާ . ކަނޑޫވަޅި . ކަނިފަށްލީބުޅި . ކަޅުރޮނޑު . ކަފިހި . ކަތީބު . ކަތީބުކަން . ކަތުރުކަށިގަނޑު . ކަތުރުމަޑަ . ކަޓަކަރާ . ކަޓާރީ . ކުނޑިޖެހުން . ކުނިކަހާފިހިގަނޑު . ކުލަކޮކާމަސް . ކުޑަދޮރު . ކޮނޑުމައު . ކޮޓަފާޅި . އަނދުންއުރަ . އަރިމަސް . އަތަރުގޭމީހުން . އަތިރީގޭދާރި . އަތްބައްތި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ