...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިހުރު
ނ.
(1) ދަނޑުކޮށުމުގެ ހުރިހާކަމެއް ބެލެހެއްޓުމުގައި އިސްވެހުންނަ އެދުރުމީހާ.
(2) މާލެ އަތޮޅުގެ ފަޅުރަށެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރުވުން . ހަރުލުން . ހޭލާހުރުން . ނެގިމަޑުވުން . ރޯނާވުން . ކަފިވުން . ކުވާބުރުން . އަނގަމަތިވުން . އަވިދިނުން . އިނުން . އިސްޓޭޖް . އެހުރު . ވަޅިޖެހުން . ފާރަޔަށްހުރުން . ދަނގެތީމީހުން ރޯދަވީއްލުން . ދިރިހުރުން . ދެކެދެކެހުރުން . ދެއަތަށްދޭތި އެއްލައެއްލައިހުރުން . ތަންހަރުވުން . ތަންބީރިއެރުން . ތަދުހުރުން . ތަލަވުން . ތަޖުރިބާހުރުން . ތެދުވެރިކަންހުރުން . ތޮށިވުން . ގަބުއެރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ