...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިހޭނެރުން
މ.
ފަސޭހަބޮޑުވެގެން ރިޔާ ހުރަސްކުރުމުގައި ރިޔަލުގެ ކަނި ދައްސޫރަ ޖަހާ މަތިކިބައަށް ނެރޭފަދައިން، ދަންމާނު ފޫޅުގަނޑުގައި ދަނޑިއެއްޖަހާ ދައްކިބައިން ބޭރަށް ފަސްކަނި ނެރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އިހޭޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ