...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިށީނުން
މ.
(1) ތާކު ފިނދު ޖައްސައި، ފައިގެ ބާރުދޫކޮށްލުން.
(2) އުދުހޭ ސޫފާސޫފި އުދުހިފައި އައިސް ފައިމައްޗަށް މަޑުކޮށްލުން.
(3) ހަތަރެސްފައި ޖަހި ޖަނަވާރު ފަހަތު ދެފައި ލަނބާލައި ފިދުޖެއްސުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޭންދުން . އިށީންނެވުން . އިރީނުން . އިއްތައިލުން . އިއްތުން . ވޮޑިގަތުން . ފިނދުޖެއްސުން . ފުންމައިގެންތެދުވުން . ގޮނޑިއަށް އެރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ