...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިނދަ
ނ.
(1) ޅިނދުކަށިގަނޑު ޖެހޭގޮތަށް ވެއްޓޭވެއްޓުން މަޖާޒު:
(2) މަޖާޒު:
ނާކާމިޔާބީ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބިސްއެޅުން . ފެންތެލީރުއް . ތިރާ . ގިއްގަޅުވައިލުން . ގިއްގެޅުން . ގިތްގަޅުވައިލުން . ގިއްގެޅުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ