...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިނދަޖެހުން
މ.
(1) ޅިނދުކަށިގަނޑުޖެހޭ ގޮތަށް ފުރަގަހަށް ގޮސް ވެއްޓުން.
(2) މަޖާޒު:
މާލީ ގޮތުން ނުވަތަ މަޤާމުގެ ގޮތުން ދަށު ދަރަޖައަކަށް ވެއްޓުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބިސްއެޅުން . ގިއްގެޅުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ