...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިނގިރޭސި
ނ.
(1) އިނގިރޭސިބަސް.
ނއ.
(2) އިނގިރޭސިގޮތް ހުރި.
(3) އިނގިރޭސިބަހާ ގުޅޭ.
(4) އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ މީހުނާގުޅޭ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިތިދަނޑި . އަތުއަކުރު . އަލިމަނިކު . އިނގިރޭސި . އިނގިރޭސިބަސް . މިނިވަންދުވަސް . ފަރަންޖީބަސް . ފާދިންގު . ފިލިއަކުރު . ދެވަނަބޮޑުހަނގުރާމަ . ލެޓިންއަކުރު . ގަޅިބަންއަކުރު . ޑަބަލްރޮނގުދެމިފޮތް . ޑަބުކުރުން . ޓީ.ބީ . ޔޫރަޕު . ޕައުންޑު . ޕެނީ . ޖަނިރުރާހި . ޝީލްޑު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ