...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިނގިރޭސިވިލާތް
ނ.
ޔޫރަޕްގެ ހުޅަނގުބިތާ ކައިރީގައި އޮންނަ ރަށެއް.
މިރަށް އެކުލެވިގެންވަނީ އިންގްލޭންޑޭއި ސްކޮޓްލޭންޑާއި އަޔަރލޭންޑާއި ވޭލްސްގެ މައްޗަށެވެ.
މިޤައުމަށް ޔުނައިޓެޑް ކިންގްޑަމޭވެސް ގްރޭޓް ބްރިޓޭނޭވެސް ކިޔައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ