...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިނގިލިމެޅުން
މ.
(1) އިނގިލި ލެއްޕުން.
(2) ސިހުރުކޮށްފައި ނުވަތަ ރުޅިއައިސްގެން މީހަކާ ދިމާއަށް، ނުވަތަ އެއްޗަކާ ދިމާއަށް ޝަހާދަތް އިނގިލިން އިޝާރަތްކުރުން.
ބައެއްފަހަރަށް ސަމާސާގެ ގޮތުންވެސް މިހެން ހަދައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ