...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިނގުރު
ނ.
ބޭސްވެރިކަމަށާއި ކާބޯތަކެތި ހެދުމުގައި ބޭނުންކުރާ ކުޅިރަހަލާ މަޝްހޫރު ގޮނޑިއެއް.
މިއީ ބިމުތެރޭ ފެތުރެމުން ހެދޭ ގޮނޑިއެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިރިކަށުނގަ . ހިކިއިނގުރު . ރޯއިނގުރު . ކޮތަނބިރިހަވާދު . އަދަރަކީދަގަނޑު . މަތިކަރާބޭސް . މަސްބަތް . ދޮންހުނިހަވާދު . ތެލުލިރިހާކުރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ