...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިނާމު
ނ.
(1) މުބާރާތެއް ނުވަތަ އިމްތިޙަގައި މަތީވަނައެއް ހޯދުމުން އެކަން ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ދޭއެއްޗެއް.
(2) ކަމެއް ކުރުމުން އޭގެ ބަދަލުގައި ދޭ ހަދިޔާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފިޔަވައި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ