...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިންނަ
ނ.
(ބދ) ގޮނޑި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންޑިފޮޅު . ހަފޮޅު . ހިރުމަހުރަ . ހިތުލީބޮލިނެގުން . ހުރަސްއޮޅި . ހުއްބައްޑެއި . ހުތް . ނައި . ރަށްކޮޅުމާމެލިދައިތަ . ރަނި . ރަން . ރިބަން . ރިކާބު . ރުކުފަތި . ބަނޑުއިލި . ބަނޑުފިލާ . ބަޔާނާ ދިނުން . ބިންކޮންނަސޫފި . ބުރިއިންނަފަތް . ބުޅިތުނބި . ބުމަރު ޖަހައިގެން އިނުން . ބޮޑުއިންނަފަތް . ބޮޔަށްގުއިރޭ . ބޯބުރި . ކަފިއޮޅިގަނޑު . ކަފިވަޅު . ކުނބުން ދިރުބަ . ކުނބުކޮށި . ކުނބުއިންނަފަތް . ކުނބުތަން . ކުނބުތާފަލި . ކުންފަތެ . ކުރީކޮޅު . ކޭންޕު . ކޮންތާކު . އަނގިޅި . އަރުވައިބާލާލަވަ . އައްޑާލަކުޑި . އިންނަފަތްމަޑޫ . އިރުބަނުން . އިރުވިދިފައިއިންމާކަނައެއްހެން . އިބްރާހިމްރަން . އިފުތިރާޝަށްއިނުން . އުޑަފައިން އިނުން . އެނގަމަތި . އެތެރެވަތުސާމާނު . އޭނދަ . އޮންނަގުރާ . އޮޕަރޭޓަރު . ވަލީ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ