...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިންނަފަތް
ނ.
އޮޑިދޯނިފަހަރުގެ އިހިބައިގެ މަތީހުރަސް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަފޮޅު . ހުރަސްއޮޅި . ބަނޑުއިލި . ބޮޑުއިންނަފަތް . ކަފިއޮޅިގަނޑު . ކުންފަތެ . އިންނަފަތްމަޑޫ . މަހަރުމަޑޫ . މަހަފަޑަނެފަތާ . މަސްކަނދުގަނޑު . މާހިފަތްފަށޮ . މެދުކުންފަތާ . މެދުއޮޅި . ފަށްގަނޑޮ . ފަތެވަޑަ . ލަގަނާފަތާ . ގުލޭނޫރަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ