...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިންދުން
ފުރޯ އާއި ފޮނުމަތް ފަދަ އެއްޗެހީގެ ތިލަމުށްގަނޑުގައި ހަރުކުރުން.
(5) ދެގަނޑެއްޗެއް ގުޅުވުމަށްޓަކައި ޅިސްލައިގެން ޖައްސައި ހިމުންކުރުން.
(6) ދަރިގަރުބަ ގަންނަ ގޮތް ހެދުމަށްޓަކައި ފިރިހެން ޖިންސުގެ ފަނި އަންހެން ބިހުގެ ތެރެއަށްލައި ގެ ތެރޭގައި ހަރުލެއްވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރުއްއެޅުން . ރުވުން . ބުކުން . ކަރާލުން . ކުރިޖެހުން . އުލުއިންދުން . މުޑުވައްޖެހުން . ގެދަބުޅި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ