...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިންތިހާ
ނ.
(1) ކޮޅުނެތްކޮޅު.
(2) ކަމެއްގެންދެވޭން އޮތް އެންމެމަތީ ދަރަޖަ.
(3) އެކަމެއްދާންއޮތް އެންމެދުރުހިސާބު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަޑިމުޑުދާރު . ނިހާޔަތް . ބޭހޯސް . އަންތަރީހަށްއެރުން . މާކަންނެތާފޮޑަރު . މީދާ . މުޑުދާރު . މުޑުދާރުކަން . ފަސްމާވަގު . ފުޅަމަތީފުޅައެޅުން . ދުނިޔެބަނޑުދަށުލުން . ތަތްމުޑުދާރު . ތަތްތެޅުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ