...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިންތިޒާރީ ކޮޓަރި
ނ.
(1) ކަންކަމު އަންނަ މީހުން މަޑުކޮށްގެން ތިބޭ ކޮޓަރި.
(2) ނަންބަރު ތަރުތީބުން ޚިދުމަތަށް ގޮވަންދެން މަޑުކޮށްގެން ތިބޭ ކޮޓަރި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ