...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިންތިޒާމު
ނ.
(1) ކަމެއް ބަލާން ވީގޮތަށް ބަލަހައްޓާ ބެލެހެއްޓުން.
(2) ތަރުތީބު ހަމަޖައްސާ ހަމަޖެއްސުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިންގުން . ނިޒާމު . އެކުވެނި . އޮބެހެއްޓުން . ވިލަރެސް . ވިލަރެސްކުރުން . ވިލަރެސްވެރިޔާ . ތަރަތޯރާ . ތަރުތީބު . ތަރުތީބުވުން . ތަރުތޯރާވުން . ސިޔާސީ . ޕޯސްޓު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ