...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިންސާނާ
ނ.
ބސްމޮށުންތެރިކަމާއި ވިސްނާ ފިކުރުކުރުމުގެ ބާރު ލބިފައިވާ މަޚުލޫޤެއް.
މި މަޚުލޫޤުގެ އަސްލަކީ އާދަމުގެފާނާއި ޙައްވާގެފާނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށިގަނޑު . ހަވާނަފުސު . ހޯއްދުން . ނަފްސާނީ . ނާށިގަނޑު . ނުޖޫމީ ޢިލްމު . ރަސޫލު . ރޮދިފަނި . ބިތްޖެހުން . ކަޅުހަން . ކޮއްމަސްބުރި . އަބުރާބެހުން . އަބުރު . އަބުރުހިފެހެއްޓުން . އަތްފައި . އަސަރު . އަޚުލާޤު . އިންސި . އުނުއޮރިޔާން . އޮނިގަނޑު . މައްޔިތާ . މަސްގަނޑު . މިނިކާޖަނަވާރު . މީހާ . ފައިކޮޅު . ފަސްއިނގިލި . ފިނި . ފިނިކުރުން . ފުޅު . ދޮހަށްރިހުން . ދޮރު . ލަކުނު . ލޭބޯފަނި . ލޭދަށަށްދިއުން . ގައި . ގާޑު . ގުދުނުކުތުން . ޙަޟާރަތު . ހިއްސު . ޟަމީރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ