...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިންސާފު
ނ.
(1) ކަންތައް ކުރުމުގައި ބަހައްޓާ ހަމަގޮތް.
(2) ޢަދުލު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަމަ . ހަމަހިފެހެއްޓުން . ހަމައިންނެއްޓުން . ނަހަމަ . ރެފުރީ . އަހުވަހުވަކުރުން . އައްސުން . އަވަސްނިޔާ . އިންސާފުކުރުން . މަހާނަމަތީ ބަރަވެލިދުވާގޮތަށްހެދުން . މީޒާން . ފަނޑިޔާރު . ފުންބަސް . ދަޢުވާ . ދަޢުވާކުރުން . ތަރުތީބުކަން . ޕެނަލް . ޖޫރީން . ޢަދާލަތު . ޢަދުލު . ޢަދުލުވެރިވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ