...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިންސާފުކުރުން
މ.
(1) ނިޔާ ކަނޑައެޅުން.
(2) މައިގަނޑު ނަމެއްގެ މައްޗަށް ފުރިހަމައަށް ބަލައިލުން.
(3) މަޖާޒު:
ކެއުމެއްގައި ބައިވެރިވުން.
މިސާލު:
މިކެއުމަށް އިންސާފު ކުރާށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފުންބަސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ