...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިންޖިނޭރު
އިންޖީނާއި މެޝިނު ފަދަ އެއްޗެހި ފަރުމާ ކުރުމާއި ތައްޔާރުކުރުމާއި އެފަދަ ތަކެތި ބޭނުންކުރުމާއި ބެހޭ ޢިލްމު ދަންނަ މީހާ.
(2) އިންޖީނު ހިންގާ ބަލަހައްޓާ މީހާ.
(3) އިމާރާތްތަކާއި މަގުމަގާ ފާލަން ފަދަ ތަންތަން ފަރުމާ ކުރުމާއި ރޭނުމާއި ބެހޭ ޢިލްމު ދަންނަ މީހާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ