...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިންޖެކްޝަން
ނ.
(1) ގުންބާއެއްގެ ޒަރީޢާއިން މަސްގަނޑުގެ ނުވަތަ ލޭހޮޅިއެއްގެ ތެރެއަށް ދުއްވާ ބޭސް.
(2) މަސްގަނޑުގެ ތެރެއަށް ނުވަތަ ލޭހޮޅީގެ ތެރެއަށް ބޭސްފަދަ އެއްޗެހި ދުއްވަން ބޭނުންކުރާ ކައްޓެއް ހަރުކޮށްފައި ހުންނަ ގުންބާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަށިހެރުން . އިންޖެކްޝަންޖެހުން . މަސްގަނޑު . ފެންފުޅި . ސިރިންޖު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ