...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިންޖެކްޝަންޖެހުން
މ.
އިންޖެކްޝަން މަސްގަނޑު ތެރެއަށް ނުވަތަ ލޭހޮޅިއެއްގެ ތެރެއަށް ދުއްވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަށިހެރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ