...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިންޗި
ނ.
ފޫޓެއްގެ ބާރަބައި ކުޅަ އެއްބައި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންޑިކާށި . ހަންޑިކުރާ . ހައްސަލޮނދި . ހިންޗި . ހިބަހިކާ . ހިކާ . ހުދެންމަސްދަރި . ނޫކަށިމަސް . ރަންކާޅު . ރަތްވިނަ . ރިޔަން . ބައިސޫތު . ބިޖިލީބައްތި . ބުރިމެކުނު . ބޭނޑު . ބޮޑައިބުރަކި . ބޮޑުބިސްކޯދު . ބޮޑުވިނަ . ބޯބޮޑުއާނި . ކަށިކެޔޮލިޔާވަޅި . ކަނޑުކުކުޅު . ކައިރުބޮލި . ކަޓާރިބޮލި . ކިރިސް . ކުނަހަނގާލި . ކުދުފުއްލާ . ކޮށާވަޅި . ކޮންނަ ރޮންދާ . އަނބިހި . އަކަރަކަރަ . އިބްރާހިމްރަން . ވިނަގަނޑުބަގުޑި . މަންޑި . މައިންނަށްފެންނުދޭސޫފި . މަލިމަ . މަސްމަތީފާތިޙާތަށި . މާމުށް . މިސުރުބޯކިބާ . މީޓަރު . މުނިޔާ . މުގުތޮޅި . ފަންކުރަފި . ފަތިގަނޑުޖެހުން . ފޫޓުފަތިގަނޑު . ފޫޓުފީތާ . ފެންފޯއްދޫނި . ދަނޑިފަންކޮށުން . ދުނގެތި . ދެފަށްހުޅި . ދޭފަތްދޫނި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ