...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިންޤިލާބު
ރިކަން ބަދަލުކޮށްލާ ބަދަލުކޮށްލުން.
(2) ކަމަކަށް ނުވަތަ ތަނަކަށް އަންނަ ބޮޑެތި ބަދަލު.
މިސާލު:
(ހ) ޅެންވެރީން ތަމްރީނު ކުރަން ފެށުމުން ޅެންވެރިކަމަށް އައީ ބޮޑު އިންޤިލާބެކެވެ.
(ށ) މަސްތުވާތަކެތީގެ ސަބަބުން އޭނާގެ ދިރިއުޅުމަށް އައި އިންޤިލާބު ދެކިބަލާށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އިންޤިލާބު . އޮލަނބުދަނޑިޔަކަށް ނުވާށޭ! .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ