...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިރަ
ނ.
(ބދ) އިރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަސްކާ . ހުންބަލާ ކަށިގަނޑު . ހުދުކައިރު . ނާބަބޭލުން . ނިދާމު . ރާސް . ބަތްކޭފާރު . ބޮނޑިމަސްކާށި . ބޮނޑުނަގުލަށްދިއުން . ބޯދޮލަނގު . ބޯދޮލަނގު . ބޯލުން . ކަށިވިދުރި . ކަނޑުކޮއްޓި . ކަރަންޓުލުން . ކާފަމާމަރަހަ . ކުނބުކޮޅުގޮވުން . ކުއްތާ . ކޮން . ކޮއްތު . އަހި . އަރި . އަރިދަފުސް . އައްސިފެން . އަތުއޮތްފޮށާ އަނދެވިދާނެއެވެ. . އަޖިދައަށްކޮރުލުން . އަޖިދައިގެއައިން . އިރަށްދެވާފިލާ . އިރުވައިމައުލޫދު . އިލޮޅި . އުލުއިންދައިފައި އިރަށްދޮންކުރުން . އެކޮޅުދޮންކުރުން . އޭޑުސް . އޮއިކޮއްޓި . އޮއިމާރު . ވަޅޯރަހަ . ވައިހިޔަނި . ވައިގަސް . ވިއްސާރަކޯޓް . ވީދައިލުން . ވީދުން . ވެރިރަށް . މަތިކުރުން . މީރު . މުރިނގުޖެހުން . މުލުހާލުގެތުނބަށް . މޮޔަޙަސަނަށްއަމާފެނުން . ފަނޑިޔާރުތޮޅި . ފަނީފަނީކުޅުން . ފިލާއެޅުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ