...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިރަށްއެނބުރޭމާ
ނ.
އެއްބަރިއަށް ރަންރީނދޫ ކުލައިގެ ގިނަ ފިޔަތަކެއް ލާފައި ހުންނަ ވަރަށް ބޮޑު މަލެއް.
މިމަލުގެ މެދުގައި މުށިކުލައެއްގެ ބޮޑު ކަރުގަނޑެއް އޮވެއެވެ.
މި މަަލަކީ ދިގުތަނޑިއެއްގައި އިރުހުންނަ ފަރާތަކަށް ލެނބިލާފައި ހުންނަ މަލެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ