...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިރަމައު
ނ.
ބޮނޑިޔަކަށް ހުންނަ ހުދުމަލެއް.
މީގައި މަޑު މީރުވަހެއް ދުވައެވެ.
މިއަށް ހާނީއްކައެއް ލިބިއްޖެނަމަ، ދުވާނީ ވިހަވަހެވެ.
މީގެ ގަސް ހުންނާނީ ފަތްބޮޑެތި ކޮންނެވެ.
މިއީ މުލުން ގަސްފަޅައިގެން ވަރަށް ގިނަވާ އެއްޗެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ