...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިރާކު
ނ.
މައިގަސް ދިގުކޮށް ހެދޭ ގަހެއް.
މިއީ ގޮފިތަކާއި ފަތްތައް ގިނަ ގަހެކެވެ.
މިގަހުގައި ތޫނު ކަށިތަކެއް ހުރެއެވެ.
މީގެ ހިމަ ދަނޑި ބުރިބުރި ކޮށްގެން ދަތްއުނގުޅަން ބޭނުން ކުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ