...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިރާދަ
ނ.
މިންވަރުފުޅު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބާވައިލެއްވުން . އަމުރާ އިރާދަ . މައުޖޫދުވުން . މިންވަރު . މިންވަރުކުރެއްވުން . މިންވަރުފުޅު . ފަސްގަނޑެއް ނުދާނެއެވެ. ދާނީ މީހާއެވެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ