...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިރާދަންފަޅި
ނ.
ރޭގަނޑުގެ ކުރީކޮޅުގެ ދަންފަޅި.
މިއީ ދަންފަޅި ބަހައިގެން ހޭލާތިބޭއިރު ރޭގަނޑުގެ ކުރީކޮޅުގެ ދަންފަޅިޔަށް ކިޔާގޮތެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ