...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިރިވަން
ނ.
ފަނުގެ ބުޑުކޮޅުން ފަންތޮށިގަނޑު ބުރިކޮށްލާ ފަނުގެ ހުނގުލުކޮޅުން ފެށިގެން އޮށީގެމެދުން ފަންފަޅާލާފާ އޮންނަ ފަންއަރި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ