...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިރިފަން
ނ.
ފަނުގެ ދެކޮޅު ބުރިކޮށް އޮށީގެ މެދުން ފަޅާލީމާ ނުވަތަ އިރާލީމާ އޮންނަ އެއްފަޅި (ފަންއަރި)
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ