...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިރު
ނ.
(1) ތަރިއެއް.
މިއީ ދުނިޔެއަށް އަލިކަމާއި ހޫނުކަން ދޭ އެއެރުމުން ދުވާލުވާ އެއްސުމުން ރޭވާ އެވަށައިގެން ދުނިޔެ އެނބުރޭ ތަރިއެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދު . ހަނދުވަންހަ . ހަނޑޫފޮޅާނާށިގަނޑު . ހަނުކިޔާލަވަ . ހަނުކުނޑި . ހަނުގާގަނޑު . ހަންނެގުން . ހަންޑިޓައްކެނޑުން . ހަރަމަލި . ހަރުބީ . ހަރުކަށި . ހަރުދަނޑި . ހަރުދަނޑިވުން . ހަރޮމަލި . ހަޅަ . ހަޅަޖެހުން . ހަކަވެޅާ . ހަކަތަ . ހަކުރުފޮނި . ހައިވަކަރު . ހައްޕުނޑު . ހައްޕޮނޑި . ހަވަތި . ހަވާދު . ހަވީރު . ހަމަ . ހަމަނުޖެހުން . ހަމަފޮނު . ހަމަޖެހުން . ހަމަޖެއްސުން . ހަތަރުކަންކައްޓަށްހިފުން . ހަތަރުއަނގޮޅި . ހަތަރުއަތޮޅުމެދު . ހަތަރުފަރާތުންތެދުއުއިއެރުން . ހަތަރުފަރާތް . ހަތި . ހަތިކޮޅު . ހަތޭލި . ހަތްބަހައްޓާދޮރާށި . ހަތްބިންފާޅަ . ހަތްކޮޅު . ހަތްފިޔަވަޅުބެރު . ހަތްދެސްމަތި . ހަލާހަރު . ހަލާބަޑި . ހަލާދަނޑި . ހަޖަރަލްއަސްވަދު . ހާރިހި . ހާލިގަބަ . ހިހޫލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ