...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިރުން
މ.
(1) ފެޅުން.
(2) ވީދުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދު . ހަތަރުއަތޮޅުމެދު . ރިވެލި . ކަރުހިފުން . ކޭތަހިފުން . އަށްޑަމުތެލި . އަވި . އިރުތެވެލި . އޭހޭތް . އޮޅުވައިލުން . ވެތުރުން . މާލު . މިޔަރުގައި މިޔަރު ހިފުން . ފެނުންތޮޅިލުން . ފެޅުން . ދަންފުޅި . ދެހަޅަޖަހައިމަޑުވުން . ގުޅަކުޅޭ ފަސްގަނޑު . ސޯލާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ